Adnoddau i Athrawon.

Platfform Chwaraeon Cymru, sy’n gartref i gannoedd o adnoddau AM DDIM i athrawon.

Mae’r adnoddau’n cyd-fynd â Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles y Cwricwlwm i Gymru drwy ddatblygu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth disgyblion bod manteision gydol oes i iechyd a lles corfforol.

Mae’r adnoddau hyn yn galluogi athrawon i greu a dylunio cyfleoedd dysgu datblygiadol cyffrous o fewn y cwricwlwm, mewn darpariaeth allgyrsiol a chymunedol.

Mae’r adnoddau AM DDIM i chi, ond bydd angen i chi greu cyfrif i ddechrau.