Sgiliau ar gyfer Bywyd Actif.

Croeso i Citbag.

Hwb Chwaraeon Cymru i helpu gyda rhoi sgiliau, hyder a phrofiadau chwaraeon i bobl ifanc er mwyn iddyn nhw allu mwynhau chwaraeon am oes.

Cannoedd o adnoddau wedi’u datblygu gan arbenigwyr addysg a chwaraeon, gyda chefnogaeth gan Llywodraeth Cymru. Mae’r holl adnoddau AM DDIM, ond bydd angen i chi greu cyfrif yn gyntaf.

Pwy ddylai ddefnyddio Citbag? 

Athrawon

I gefnogi profiadau chwaraeon fel rhan o’r Cwricwlwm newydd i Gymru 

Hyfforddwyr neu Wirfoddolwyr

Sgiliau a gemau i’w defnyddio fel rhan o sesiynau 

Rhieni/Gwarcheidwaid

Syniadau i ysbrydoli’ch plentyn chi i fod yn actif

Dysgwyr

Gemau a sgiliau y gallwch chi eu mwynhau gyda ffrindiau 


“Mae cyflwyno sgiliau yn ifanc yn hollbwysig i daith mewn chwaraeon. Os ydym yn gwneud y peth iawn yn gynnar, gall wneud gwahaniaeth go iawn i fod yn actif ymhell i’r dyfodol.”

Tanni Grey-Thompson,
Pencampwr Paralympaidd

“Mae casgliad helaeth o syniadau ac adnoddau y gellir eu defnyddio i ddylunio gweithgareddau dysgu cyffrous a phriodol ar gyfer plant a phobl ifanc. Hwn fydd y tro cyntaf iddyn nhw gael eu lleoli’n ganolog a bod ar gael i bawb. Diolch i chi am wrando.”

Jan English, Ymgynghorydd Addysg ac Addysg Gorfforol

Partneriaid