Sgiliau ar gyfer Bywyd Actif.

Croeso i Citbag.

Platfform gan Chwaraeon Cymru, sy’n cynnwys cannoedd o adnoddau AM DDIM i helpu plant i fod yn unigolion iach a hyderus.

Mae’r adnoddau’n cyd-fynd â Maes Dysgu a Phrofiad Iechyd a Lles y Cwricwlwm i Gymru drwy ddatblygu sgiliau, gwybodaeth a dealltwriaeth disgyblion bod manteision gydol oes i iechyd a lles corfforol.

Mae’r adnoddau hyn yn galluogi athrawon ac unrhyw un sy’n cynnig gweithgarwch corfforol a chwaraeon i greu a dylunio cyfleoedd dysgu datblygiadol cyffrous o fewn y cwricwlwm, yn allgyrsiol ac o fewn darpariaeth gymunedol.

Mae’r adnoddau AM DDIM i chi, ond bydd angen i chi greu cyfrif i ddechrau.