Cropian

Cropian Sgil Craidd

Mae cropian yn symudiad sylfaenol lle mae’r breichiau a’r coesau’n symud yn groes i’w gilydd ar hyd llwybr cul. Mae’r dwylo a’r pengliniau’n cynnal pwysau’r corff wrth i’r plentyn wneud ystum ‘Cath Flin’. Gall y sgìl gynnwys...

Cropian Gweithgareddau

O Smotyn i Smotyn

Wrth i ni ddatblygu

Smotiau Sefydlog

Wrth i ni ddatblygu

Llwybr Lluniau

Wrth i ni ddatblygu

Chwilio am Wyau’r Ddraig

Wrth i ni ddatblygu

Dawns y Ddraig

Wrth i ni ddatblygu