Hierarchaeth o Sgiliau Motor Bras

CyfnodLocomotorGweithredoedd Rheoli’r CorffGweithredoedd Trin      
Wrth iddynt ddatblyguCropian  
Milwyr yn Cropian
Cerdded
Llwynogod
Rhedeg
Neidio a Glanio (Hopian Llyffant)  
Ymwybyddiaeth o’r Corff Siâp Syth       
Siâp Seren
Cath Flin
Balans (un droed)  
Dringo  
Gwthio Gwrthrych  
Rholio Fel Boncyff
Diogelwch Pwll*
Mynedfeydd ac Allanfeydd* Swigod ac Anadlu*
Rholio dan y fraich
Taflu dan y fraich
Wrth iddynt wneud cynnyddHopian Neidio (pellter)Tynnu gwrthrych Dal gwrthrych 
Cicio pêl
Wrth iddynt ddod yn fwy medrusLlamu 
Carlamu 
Sgipio  
Hyrddio Osgoi Tafliad dwy law
Bownsio pêl Taflu dros y fraich Driblo gyda’r traed
Driblo gyda’r dwylo
Dal gyda’r traed
Taro gwrthrych gyda’r dwylo neu fat
Wrth iddynt ddefnyddio eu sgiliauCamu i’r ochr
Croesi drosodd
Traed cyflym
Siâp cwrcwd
Dal y llygoden
Siâp dysgl
Siâp bwa
Cynnal y blaen
Cynnal y cefn Ystum parod
Colfachu Adweithiau Cyflym
Symud i ofod i dderbyn gwrthrych      
Symud i ofod i daro gwrthrych gyda’r dwylo neu fat

*Mae’r sgiliau dŵr yma wedi’u cymryd o’r pecyn adnoddau ‘Creu Sblash yn y Cyfnod Sylfaen’

Diweddarwyd diwethaf ar 21/02/2024