Cam 1

Wrth i ni ddatblygu

Bydd gan ddisgyblion yr hyder a’r cymhelliant i symud mewn gwahanol ffyrdd.

Bydd disgyblion yn dechrau datblygu rheolaeth ar symudiadau motor bras a symudiadau motor manwl mewn gwahanol amgylcheddau, gan symud yn ddiogel mewn ymateb i gyfarwyddiadau.

Sgiliau Craidd

Cropian

Gweld Sgil

Milwyr yn Cropian

Gweld Sgil

Cerdded

Gweld Sgil

Tafliad Dan y Fraich

Gweld Sgil

Rholio Dan y Fraich

Gweld Sgil

Rholio Boncyff

Gweld Sgil

Cath Flin

Gweld Sgil

Gwthio Gwrthrych

Gweld Sgil

Siâp Seren

Gweld Sgil

Dringo

Gweld Sgil

Siâp Syth

Gweld Sgil

Cydbwysedd

Gweld Sgil

Ymwybyddiaeth o’r Corff

Gweld Sgil

Neidio a Glanio (Sbonc Llyffant)

Gweld Sgil

Rhedeg

Gweld Sgil

Llwynogod

Gweld Sgil