Cam 2

Wrth i ni wella

Bydd disgyblion yn defnyddio ac yn gwella sgiliau symud sylfaenol mewn sefyllfaoedd cyfarwydd ac anghyfarwydd.

Bydd disgyblion yn ymateb i ysgogiadau mewn ffyrdd dychmygus a chreadigol a bydd ganddynt yr hyder a’r cymhelliant i ddyfalbarhau pan fyddant yn wynebu heriau corfforol.

Sgiliau Craidd

Hopian

Gweld Sgil

Dal Gwrthrych

Gweld Sgil

Cicio Pêl

Gweld Sgil

Tynnu Gwrthrych

Gweld Sgil

Neidio

Gweld Sgil