Cam 3

Wrth i ni ddod yn fwy medrus

Bydd disgyblion yn datblygu ac yn defnyddio ystod o sgiliau mewn sefyllfaoedd cyfarwydd ac anghyfarwydd a chyfnewidiol, gan archwilio gofod yn greadigol mewn ymateb i amrywiaeth o ysgogiadau.

Cael eu cymell i gymryd rhan yn hyderus mewn gweithgarwch corfforol a chwaraeon rheolaidd a bod yn ymwybodol o’u cynnydd eu hunain.

Sgiliau Craidd

Taro gwrthrych

Gweld Sgil

Dal gyda’r Traed

Gweld Sgil

Driblo Gyda’r Dwylo

Gweld Sgil

Driblo gyda’r Traed

Gweld Sgil

Tafliad Dros y Fraich

Gweld Sgil

Bownsio Pêl

Gweld Sgil

Tafliad Dwy Law

Gweld Sgil

Osgoi

Gweld Sgil

Hyrddio i Lawr

Gweld Sgil

Sgipio

Gweld Sgil

Carlamu

Gweld Sgil

Llamu

Gweld Sgil