Cam 4

Wrth i ni gymhwyso ein sgiliau

Bydd disgyblion yn trosglwyddo ystod o sgiliau symud o sefyllfaoedd ac amgylcheddau cyfarwydd i rai anghyfarwydd a chyfnewidiol, gan ddefnyddio gofod yn greadigol mewn ymateb i amrywiaeth o ysgogiadau.

Bydd disgyblion yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol a chwaraeon rheolaidd gyda hyder, cymhelliant ac ymrwymiad.

Sgiliau Craidd

Colynnu

Gweld Sgil

Symud i Ofod i Daro Gwrthrych gyda Llaw neu Fat

Gweld Sgil

Symud i Ofod i Dderbyn Gwrthrych

Gweld Sgil

Adweithio Cyflym

Gweld Sgil

Ystum Parod

Gweld Sgil

Cynnal y Cefn

Gweld Sgil

Siâp Bwa

Gweld Sgil

Siâp Dysgl

Gweld Sgil

Dal y Llygoden

Gweld Sgil

Siâp Cwrcwd

Gweld Sgil

Traed Cyflym

Gweld Sgil

Croesi Drosodd

Gweld Sgil

Ochrgamu

Gweld Sgil